این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

خدمات درب به درب سیمرغ آبی آسمان پاسارگاد


خدمات درب به درب

با وجود نمایندگان کارآزموده سیمرغ آبی در کلیه فرودگاه های ایران ، این امکان را فراهم نموده ایم تا در صورت عدم توان شما به حضور در فرودگاه ، به آدرس شما مراجعه و محموله را تقدیمتان نماییم .

 سیمرغ آبی با نمایندگان خود از اولین پرواز تا آخرین پرواز فرودگاه هر شهری در خدمت و دسترس شماست.