این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ارسال ایمن هوایی مخصوص مرسولات حساس


ارسال ایمن مرسولات حساس

قطعا تجربه داشته اید که یک محموله شکستنی مثل بلور یا لوستر توسط باربری ها یا مجموعه های پستال سرویس در مسیر ارسال دچار خسارت شده و غیر قابل مصرف شده است . سیمرغ آبی با توانمندی بالا در این حوزه محمولات حساس شامل شکستنی و غیرو را دریافت و با ایمنی 100 درصد به مقصد خواهد رساند .